Cụm nhà gỗ của Estonia đã được vận hành một cách có hệ thống và đã phát triển thành một mạng lưới hoạt động

Cụm nhà gỗ của Estonia đã được trao tặng các danh hiệu và đánh giá cao các chương trình khuyến mãi khởi nghiệp 2018 và project Dự án hợp tác tốt nhất 2018 vào tháng trước và cũng sắp kỷ niệm 10 năm. Tổ chức hỗ trợ (cụm) ngành có một nhà lãnh đạo mới kể từ tháng 10 – Eeva Vahtramäe.

Thành viên của Hội đồng cụm, Giám đốc điều hành tại Nhà Bắc Âu KT và một trong những người sáng lập Cluster, Argo Saul, nói rằng ông đang tiếp tục hạnh phúc về sự phát triển của Cụm. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ rằng trong cuộc suy thoái năm 2008, ngành nhà gỗ đã chịu áp lực kinh tế rất mạnh. Công ty ô của Cụm, Hiệp hội nhà gỗ Estonia, đã phải đối mặt với các câu hỏi chính, liệu có nên tiếp tục và nếu có, thì làm thế nào để có thể vươn lên từ tình huống khó khăn này. Trước đó, chúng tôi đã quyết định rằng trọng tâm phải là xuất khẩu, công cụ phổ biến để đạt được đó sẽ là Cụm và mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà xuất khẩu nhà gỗ lớn nhất ở châu Âu.

Để thực hiện kế hoạch đầy tham vọng này, các nhà sản xuất nhà gỗ cần hỗ trợ. Trong cùng năm đó, Nhà nước đã đến giải cứu các ngành sản xuất thông qua chương trình cụm, một trong những điều mà theo Saul là một trong những biện pháp hỗ trợ hiệu quả nhất về năng lực và năng lực của các ngành khác nhau. Một tổ chức, một cụm là một hình thức cực kỳ phức tạp và dựa trên niềm tin. Làm việc thành công trước hết liên quan đến quản lý mạnh mẽ và có hệ thống. Theo nghĩa đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định thành công trong Hội đồng cụm, ví dụ trong 5 năm đầu tiên, Cụm được quản lý bởi Elari Kivisoo, một người khởi nghiệp rất có năng lực và trong 5 năm qua bởi Lauri Kivil, nhà phát triển các năng lực quan trọng và đồng kết quả. Hoạt động. Cả hai nhà quản lý vẫn hoạt động trong lĩnh vực này, Kivisoo trong doanh nghiệp tư nhân và Kivil là Giám đốc điều hành trong Hiệp hội nhà gỗ Estonia.

Eeva Vahtramäe, người đã tiếp quản lãnh đạo Cụm vào tháng 10 đã làm việc như một Chuyên gia Tiếp thị của Cụm cho đến nay. Theo Saul, những thách thức lớn nhất đối với Vahtramäe sẽ là phát triển mạng lưới quốc tế Cluster cụm và tạo ra các kênh bán hàng tại các thị trường đích của khu vực.

0989.304.666